Western Europe

Showing the single result

Lot 65

THUCYDIDES.

Thoukydidou Peri tou Peloponnesiakou polemou biblia okto. Thucydidis De Bello Peloponnesiaco Libri Octo.
Sold: £442.80

Thoukydidou Peri tou Peloponnesiakou polemou biblia okto. Thucydidis De Bello Peloponnesiaco Libri Octo. 78601 Oxford, T. Bennett, Sheldonian Theatre, 1696