Lot 65. THUCYDIDES.

Thoukydidou Peri tou Peloponnesiakou polemou biblia okto. Thucydidis De Bello Peloponnesiaco Libri Octo.

Sold: £442.80

Thoukydidou Peri tou Peloponnesiakou polemou biblia okto. Thucydidis De Bello Peloponnesiaco Libri Octo. 78601

Oxford, T. Bennett, Sheldonian Theatre, 1696

Sold: £442.80